Huisreglement Kaya Boyo 109b

Om misverstanden te voorkomen in de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder hebben wij voor deze accommodatie naast de verhuurovereenkomst ook een duidelijk huisreglement opgesteld. In het huisreglement staan praktische afspraken over hoe de huurder en de verhuurder bij bepaalde situaties met elkaar om dienen te gaan en wie waar verantwoordelijk voor is of kan worden gesteld.

Bevestiging huurovereenkomst en eerste betaling

 • De instructies om een accommodatie te bevestigen worden in de verhuurovereenkomst omschreven. Om een accommodatie vast te leggen dient de huurder alle pagina's van de verhuurovereenkomst te paraferen en de bevestigingspagina getekend te scannen en vervolgens samen met een kopie van het paspoort te mailen naar info@huisvestingcuracao.com.

 • Hierna ontvangt de huurder van de verhuurder een bevestiging per mail met daarbij de factuur en instructies voor de betaling van de borg, eerste periode huur, servicekosten en de eventueel afgenomen extra service diensten.

 • Na ontvangst van de betalingen is de boeking definitief en sturen wij je de persoonlijke inlogcodes van Vergunningcuracao.com toe voor het regelen van de verplichte stage- en of werkvergunning (Verklaring van Rechtswege). Dit pakket is enkel te gebruiker door personen met de Nederlandse nationaliteit.

Interne verhuizing

 • In sommige gevallen is er bij complexen een verschil in de grote van dezelfde type aanwezige accommodaties met dezelfde huurprijs. Hierdoor kan het voorkomen dat je als huurder, na verloop van tijd een keer wil verhuizen. Indien dat qua bezetting en planning mogelijk is zal de verhuurder hierin zijn medewerking verlenen. Bij een interne verhuizing rekenen wij wegens de extra werkzaamheden de onderstaande tarieven.

  • Ang. 25,- (1ste keer verhuizing)
  • Ang. 75,- (2de keer verhuizing)

Sleutelbeleid en verlies

 • Ga zorgvuldig om met de sleutels van je accommodatie en meld het verlies van sleutels te allen tijde bij de verhuurder. Zorg er tevens voor dat je nooit hangers of andere herkenbare zaken met je sleutels verbind welke kunnen leiden naar het adres van je accommodatie. Bij verlies of diefstal dienen wij naast je eigen sleutels veelal ook de sleutels van de medebewoners en de cilinders van de buitendeuren te vervangen. Deze materiële- en arbeidskosten zijn voor rekening van de huurder welke de sleutels verliest. Zorg er dus voor dat je hiervoor verzekerd bent om niet persoonlijk voor deze kosten op te draaien. In de meeste gevallen dekt een reisverzekering en of een aansprakelijkheidsverzekering deze kosten. Van de verhuurder ontvang je een factuur met de herstelwerkzaamheden welke je vervolgens kunt indien bij je verzekeraar. De verzekeraar besluit, op basis van de situatie dit bedrag wel of niet uit te keren.

  • Ang. 15,- per sleutel
  • Ang. 70,- per cilinder (gemiddeld)

Internet (storing)

Bij deze accommodatie wordt op het complex internet aangeboden. Doordat er meerdere personen van de verbinding gebruik maken verzoeken wij iedere huurder het netwerk niet te overbelasten door het downloaden van zeer zware bestanden. Indien het internet even niet werkt zet dan allereerst de modem even aan en uit. Alle lampjes op modem dienen groen te zijn. Als je geen verbinding meer krijgt neem dan contact op met de onderstaande leverancier en gebruik daarbij tevens de volgende contractgegevens:

Contactgegevens

 

 • Leverancier: UTS
 • Telefoonnummer: 9242

Contractnummer:

 • Contractnummer: 
 • Naam contractant: 
 • Adres accommodatie: 
 • Wifi wachtwoord: 

Schoonmaak algemene ruimtes

 • De huurder verplicht zich om het gehuurde schoon te houden en de eventuele gezamenlijke ruimtes en voorzieningen op het complex zoals een keuken, badkamer, terras, tuin, parkeerplaats na gebruik weer op te ruimen en schoon te (blijven) houden.

 • De huurder is verplicht zijn eigen accommodatie periodiek schoon te maken ter voorkoming van overmatige slijtage van het gehuurde en de daarin aanwezige inventaris. Indien bij de check-out (einde verhuurovereenkomst) blijkt dat er door achterstallige schoonmaakwerkzaamheden schades zijn ontstaan kan de verhuurder extra schoonmaakkosten in rekening brengen.

Verstoppingen van het sanitair

 • De huurder dient nimmer maandverband, tampons, condooms e.d. te deponeren in het toilet! Indien er bij een accommodatie een prullenbak naast het toilet staat met het verzoek tevens het toiletpapier daarin te deponeren doe dit dan ook. Het rioleringsstelsel op Curaçao is helaas nog niet zo goed als in vele andere landen waardoor je 100% zeker op termijn een verstopping krijgt indien je wel papier deponeert in het toilet. Bij een eventuele verstopping waarbij wij zaken tegenkomen zoals hierboven omschrijven is de rekening van het ontstoppen voor de huurder. Bij alle gevallen daarbuiten zal de verhuurder de kosten op zich nemen.

 • Kleinschalige verstoppingen dien je in eigen beheer op te lossen door het aanschaffen en gebruiken van een ontstoppingsmiddel.

Eindschoonmaak accommodatie

 • Aan het einde van de huurperiode wordt er door de verhuurder een eindschoonmaak gehouden in de gehuurde accommodatie van de huurder. De kosten van deze eindschoonmaak staan vermeld in de overeenkomst en worden met de borg verrekend. Bij oplevering van het gehuurde dient huurder de accommodatie volledig te hebben ontdaan van zijn of haar persoonlijke bezittingen. Indien er naast schoonmaakwerkzaamheden ook herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden kan de verhuurder extra kosten in rekening brengen. Onder herstelwerkzaamheden verstaan wij:

  • Het niet meer volledig kunnen reinigen van muren met vele hand en of voetafdrukken of kapotgeslagen muggen (voor het laatste gebruik je een spray);

  • Alle zaken van de accommodatie en of inventaris welke, buiten de normale slijtage om niet meer of zonder herstelwerkzaamheden te gebruiken zijn voor de komende huurder;

  • Het reinigen of verwijderen van matrassen waar de huurder zonder linnengoed op heeft gelegen en of andere substanties op heeft achtergelaten. Het is verplicht te allen tijde beddengoed te gebruiken. Deze is tevens voor aankomst te bestellen via 'extra service' indien je dit niet wenst mee te nemen;

  • Indien er (ten strengste verboden) is gerookt in de accommodatie zal de gehele accommodatie aan de binnenzijde worden geverfd op kosten van de huurder.

Ongedierte en vuilnis

 • Het is enkel voor de verhuurder mogelijk de woning ongedierte vrij te houden met behulp van de huurder. In de tropen is veel ongedierte welke snel afkomen op etensresten en ander (eetbaar) zwerfvuil rondom en in een accommodatie. Hanteer daarom de onderstaande hygiëne voorschriften om je eigen leefomgeving ongedierte vrij te houden.

  • Gebruik te allen tijde vuilniszakken in vuilnisbakken. Indien er losse etensresten of vocht in de vuilnisbak komen maak deze dan direct schoon met wat chloor;
    
  • Leeg bijna dagelijks je vuilnisbak en vul deze niet overvol zodat de klep niet meer dicht kan. Hierdoor kunnen vliegen eitjes gaan leggen op het huisvuil wat een maden plaag met zich mee kan brengen;
    
  • Maak na het koken je werkplek direct schoon om te voorkomen dat mieren en ander ongedierte etensresten kunnen vinden;

  • Ontdoe je vlees van vet gooi dit dan niet los in je prullenbak maar doe er een extra (boterham) zakje omheen en leg 't gelijk in de vuilnisbak buiten. Doe je dat niet dan is er een kans dat er in één nacht een broeinest van maden of ander ongedierte ontstaat;

  • Ontdoe na het afwassen de gootsteen putjes van etensresten. Ook dit is een broedplaats voor ongedierte, schimmels en het veroorzaakt verstoppingen;

  • Indien er uiteindelijk toch ongedierte (maden, vliegen, mieren, kakkerlakken, etc.) in een accommodatie of de algemene ruimtes worden geconstateerd als gevolg van onhygiënisch gedrag van de huurder dan kan de verhuurder er voor kiezen op kosten van de huurder een ongedierte bestrijdingsdienst in te zetten.

  • Het is niet toegestaan vuilniszakken buiten de afvalbakken te plaatsen. Dit kan namelijk straathonden, ratten en ander ongedierte aantrekken. Voordat afval in de daarvoor bestemde bakken wordt gedeponeerd gaat er te allen tijde een (vuilnis)zak omheen. Vindt de verhuurder toch etensresten of andere zaken los in de afvalbakken dan kan hij deze laten reinigen op kosten van de huurder.

Gebruik airco, ventilator en verlichting (huurder)

 • Huurder dient bij het niet aanwezig zijn in de accommodatie de airco (indien aanwezig), ventilator en de verlichting uit te zetten. Dit, om onnodige slijtage te voorkomen en andere huurders, indien je op een gezamenlijk complex woonachtig bent geen extra stroomkosten te geven.

 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van lampjes in de gehuurde accommodatie. Lampen zijn in vele winkels, waaronder supermarkten te koop op Curaçao. Mocht de lamp na het vervangen nog niet werken neem dan contact op met de verhuurder van de accommodatie. Ook voor het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening van een airco (indien aanwezig) is de huurder zelf verantwoordelijk.

 • Periodiek krijgen de airco's (indien aanwezig) een servicebeurt. Huurder zal hiervoor toegang verlenen tot zijn accommodatie. De kosten van de servicebeurt zijn voor rekening van de verhuurder.

 • Bij het gebruik van airco's (indien aanwezig) dient de ruimte te allen tijde volledig te zijn afgesloten. Dit om energie kosten te besparen en schade aan de airco unit te voorkomen.

Decoreren accommodatie en inventaris

 • Het is niet toegestaan om plakband, spijkers of punaises of iets wat daar op lijkt te gebruiken op de inventaris (meubilair) en muren van de accommodatie en of het complex. Indien er na verwijdering schade ontstaat worden de herstelwerkzaamheden bij de huurder in rekening gebracht. Indien de inventaris onherstelbaar beschadigd is kan de verhuurder ervoor kiezen het inventaris stuk opnieuw aan te schaffen op kosten van de huurder waarbij het beschadigde inventaris stuk eigendom wordt van de huurder.

Aanwezige faciliteiten

 • De faciliteiten en inventaris, geleverd bij een accommodatie worden omschreven in het profiel op de website van www.huisvestingcuracao.com en staan in sommige gevallen ook in de verhuurovereenkomst vermeld.

 • Door de loop der jaren heen zijn er diverse spullen blijven liggen, aangeschaft door voorgaande huurders van de accommodatie en of het complex. Deze zijn uiteraard te gebruiken maar worden niet vervangen nadat ze kapot zijn gegaan.

Waslijnen

 • Het is niet toegestaan waslijnen te spannen aan de binnenzijde van de gehuurde accommodatie. Verhuurder zal er zorg voor dragen dat er aan de buitenzijde van de accommodatie waslijnen zijn. Daarnaast is het op Curaçao normaal (maar niet verplicht) dat je je wasgoed naar een wasserette brengt. Indien je het 's ochtends inlevert heb je het in de avonduren weer gewassen en gestreken retour. 

Logés en bezoek

 • Het is voor de huurder toegestaan logés te ontvangen mits dit van te voren schriftelijk (per mail) is aangevraagd en de verhuurder daarvoor toestemming heeft verleend. Zonder melding van een logé of het correct doorgeven van het aantal logés heeft de verhuurder het recht de toegang tot de accommodatie te weigeren.

 • Indien er een accommodatie in het complex niet is verhuurd kan de logé, indien gewenst daarvan gebruik maken. Bij 100% bezetting kan de logé bij de huurder op de kamer verblijven. Huurder zal daarvoor zelf een matras en of luchtbed verzorgen. De prijzen van logés staan hieronder vermeld en zijn exclusief 7% toeristenbelasting)

  • Ang. 15,- (Logé op een eigen kamer per dag)
  • Ang. 25,- (Logé in privé kamer per dag)

 • De bovenstaande prijzen zijn inclusief het gebruik van de voorzieningen van de accommodatie en het verbruik van water en stroom. Het huurbedrag maal het aantal dagen wordt bij de huurder van de accommodatie van de komende maand op de factuur gezet. De huurder kan zelf besluiten dit geld wel of niet terug te vorderen op de logé.
   
 • De huurder welke de logé heeft uitgenodigd op het complex is tevens verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele veroorzaakte schade van de logé. De verhuurder gaat verder geen verbintenis aan met de logé van de huurder op het complex. De logé dient zich aan alle regels staande in de overeenkomst van de huurder en het huisreglement te houden. Huurder is verantwoordelijk deze voor te leggen aan de logé.

 • Het hebben van bezoek overdag is mogelijk zolang het andere huurders van het complex geen hinder oplevert. Indien er teveel externe personen op bezoek zijn kan de verhuurder ervoor kiezen deze van het complex te verwijderen ten behoeve van de privacy, rust en veiligheid van de huurders op het complex.

Brandveiligheid

 • Huurder geeft aan bekend te zijn met de brandveiligheidsregels van het complex en is tevens op de hoogte te van het evacuatieplan.

 • Het is ten strengste verboden om een (open) vuur op het complex te maken, vuurwerk af te steken, te roken of kaarsen te branden in de kamers of algemene ruimtes van het complex. Indien dit wordt geconstateerd heeft de verhuurder het recht de verhuurovereenkomst per direct te ontbinden met behoud van de huurpenningen, rekening houdend met het opzegtermijn van twee maanden. Deze regel is opgesteld puur uit veiligheid voor de bewoners. Wij sporen bewoners ook aan om de verhuurder te informeren indien medebewoners zich niet houden aan de brandvoorschriften van het complex.

 • Indien een rookmelder 'korte' piepjes geeft dan betekend dit dat de batterij op is. Aan de voorzijde van de melder kun je het klepje openen en de batterij vervangen. Huurder is verantwoordelijk voor het vervangen van deze batterijen. Op het wel verwijderen van een batterij maar het niet terugplaatsen van een nieuwe geven wij een schriftelijke waarschuwing. Na herhaling daarvan volgt verwijdering uit de accommodatie en het complex. Brandmelders redden levens, ga hier zorgvuldig mee om!

Wangedrag en uitzetting

 • Op wangedrag, zowel binnen de accommodatie en het complex als daarbuiten hanteren wij een zero tolerance policy. Iedere huurder in onze accommodaties en complexen moet daar veilig en rustig kunnen wonen. Ongepast, asociaal, dan wel agressief gedrag naar medebewoners, medewerkers en of derden krijgen bij ons geen kans en leiden tot een directe uitzetting van de dader(s). Bij een dusdanig delict met schade aan het gehuurde, de omgeving of een persoon kan de verhuurder ervoor kiezen aangifte te doen bij de politie. Indien er camerabewaking is bij een accommodatie kunnen deze beelden worden gebruikt als bewijslast. De onderstaande 'overtredingen' van de overeenkomst of de huisregels leiden per direct tot uitzetting van de accommodatie met behoud tot betaling van de huurpenningen, rekening houdend met het opzegtermijn of einde overeenkomst:
   

  • Roken in de accommodatie of openbare binnenruimtes van het complex;

  • Het maken van een open vuur op of in het complex. Het branden van kaars in de accommodatie valt hier ook onder;

  • Het afsteken van vuurwerk op of nabij de accommodatie of het complex;

  • Het vertonen van onverantwoordelijk gedrag welke direct gevaar opleveren voor medebewoner, medewerkers of omwonenden;

  • Het toebrengen van lichamelijk letsel bij medebewoners, medewerkers en of omwonenden. Waarbij wij tevens aangifte zullen doen bij de politie;

  • Bij constatering van het gebruik van soft- en of harddrugs of het dealen daarin;

  • Bij openbare dronkenschap met als gevolg overlast en/of agressie welke de veiligheid van medebewoners, medewerkers of omstanders in het gedrang brengt;

  • Het lopen of klimmen over de daken of muren van de accommodatie of het complex;

  • Het regelmatig overtreden van de voorschriften staande in de overeenkomst en het huisreglement van de accommodatie of het complex.

Melding technische gebreken of storingen

 • Indien er iets kapot gaat in de accommodatie of bij het complex dan verzoekt de verhuurder de huurder dit zo spoedig mogelijk te melden via de e-mail of het schadeformulier op de website. Wij vangen de meldingen dan in de ochtend op en zullen je per e-mail berichten wanneer wij de reparatie komen uitvoeren. Indien wij beschikken over de sleutel van je accommodatie hoef je hier niet bij aanwezig te zijn. Indien mogelijk vinden wij het prettig naast de omschrijving van de ontstane schade hiervan ook foto's te ontvangen. Op die manier kunnen wij zo spoedig mogelijk de schade verhelpen.

 • De eventuele gevolgschade door het niet melden van gebreken en of schade in je accommodatie kunnen door de verhuurder bij de huurder in rekening worden gebracht. Meld schade!

 • Enkel bij spoedgevallen zoals stroomstoringen, waterleiding breuken en of andere zaken waarbij er direct moet worden gehandeld kan er gebruik worden gemaakt van het onderstaande noodnummer.
   
 • Meldingen anders doorgegeven dan per e-mail of het schadeformulier worden niet opgepakt. Met meer dan 300 huurders is het administratief voor ons anders niet bij te houden. 

Lekkages, water- en stroomverbruik

 • Ga zuinig om met water op Curaçao. De kosten van het produceren van drinkwater op een eiland liggen hoog. Mede om die reden verzoeken wij je, of je nu in- of exclusief water huurt hiermee zuinig om te gaan. Let naast het gebruik er ook goed op of er geen kranen, toiletten, douches lekken. Dit geldt zowel voor je gehuurde accommodatie of eventuele algemene ruimtes op complexen. De kosten van het weglekken van water bij zichtbare gebreken zijn voor rekening van de huurder.

 • Ook het (per ongeluk) niet afsluiten van kranen of douches komen voor rekening van de huurder. Constateer je dat medebewoners hier slordig mee omgaan dan spreek je ze hier netjes op aan. Mocht dat niet helpen dan licht je de verhuurder hierover in.

 • Constateer je problemen met de toevoer van water of elektra bel dan allereerst met Aquaelectra (463 2000). Dit is het water en stroombedrijf van Curaçao welke kunnen aangeven of er problemen op het netwerk zijn. Kom je er niet uit? Dan bel je de verhuurder.

 • In je huurovereenkomst staat of je exclusief of inclusief water en stroom huurt. In het geval van exclusief zijn alle kosten voor de huurder en staat de wijze van betaling tevens omschreven in de verhuurovereenkomst. Indien je inclusief water en stroom huurt dan staat het maximale bedrag per huurder en per maand in de overeenkomst vermeld. Dit maximale bedrag vermenigvuldigen we maal het aantal bewoners van een specifieke maand waarop de water en stroom rekening betrekking heeft. Dat bedrag is dan het maximale bedrag, voor het verbruik van die maand. Indien de rekening hoger is dan wordt het teveel verbruik gedeeld door het aantal bewoners en in rekening gebracht bij de komende maandhuur of afgetrokken van de borg.
    
 • In sommige periodes van het jaar kan Aquaelectra ervoor kiezen sommige wijken tijdelijk van het stroomnetwerk af te sluiten. Dit doen ze om het netwerk te ontlasten wat 'schakelen' wordt genoemd. Indien er geen stroom bij de accommodatie is dan hou je de koelingen en vriezers van je accommodatie en het complex gesloten. Indien er goederen in de koeling en vriezer bederven dan is de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk. Je kunt dan een klacht indienen bij Aquaelectra welke verantwoordelijk is voor het leveren van de stroom.

(Reis)verzekering

Wij raden je zeer sterk aan een reisverzekering af te sluiten voor je komst naar Curaçao welke je persoonlijke bezittingen vergoed bij verlies en welke de huur vergoed bij het eventuele beëindigen van je huurovereenkomst binnen het afgesproken opzegtermijn. Daarnaast is het belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor eventuele schade welke je veroorzaakt aan derden. De kans is groot dat je deze reeds hebt maar het is verstandig om even bij je verzekeringsmaatschappij na te gaan of deze ook dek gedurende je gehele verblijf op Curaçao.

 • Mits anders vermeld in de overeenkomst heeft de verhuurder enkel zijn eigen vastgoed en het daarin door de verhuurder geplaatste inventaris verzekerd. De huurder kan in zo'n geval geen gebruik maken van de door de verhuurder afgesloten verzekering.

Opzegtermijn

De lengte van het opzegtermijn wordt vermeld in de verhuurovereenkomst. Indien er geen opzegtermijn in een verhuurovereenkomst wordt genoemd geld de wettelijk gestelde Curaçaose bepaling. Verhuurder en huurder mogen hier gezamenlijk afspraken over maken in de overeenkomst. Nu kan het natuurlijk voorkomen dat je voor wat voor reden dan ook je huurovereenkomst niet in totaliteit kunt uitdienen.

 • Mocht dit voor jouw van toepassing zijn dan mail je je opzegging aan de verhuurder van de accommodatie. Vanaf die datum treedt het opzegtermijn in werking. Tel het afgesproken opzegtermijn op bij de datum van je opzegging en je weet je nieuwe einddatum. Verhuurders stellen deze voorwaarde omdat ze de kamer voor je vrijgehouden hebben alvorens je komst en gedurende je verblijf. Ze hebben andere potentiële huurders nee 'verkocht'.
    
 • Indien je om medische redenen eerder moet vertrekken dan wordt het opzegtermijn vaak ingekort, indien omschreven in de overeenkomst. De verhuurder wenst dan wel een kopie te ontvangen van de medische verklaring. In de meeste gevallen kun je de kosten van annuleren verhalen op je reisverzekering.
   
 • Na het opzeggen gaan wij van Huisvesting Curaçao opzoek naar een nieuwe huurder voor je accommodatie. Indien wij deze binnen het opzegtermijn van je accommodatie vinden dan betaald de verhuurder de huurder het evenredig bedrag van de huur terug voor de periode dat de accommodatie weer is verhuurd binnen het opzegtermijn. 

Annuleren voor aankomst

Het kan natuurlijk voorkomen dat je, na het maken van de boeking moet annuleren. De verhuurder heeft echter de woning reeds vastgelegd en geblokt voor andere huurders. Om deze reden hanteren wij de onderstaande percentages over de huurinkomsten na annulering. Deze percentages zijn gekoppeld aan de periode dat je annuleerd voor je aankomst en het bedrag van de eerste twee maanden huur. De twee maanden huur staan gelijk aan het opzegtermijn van de verhuurovereenkomsten. Indien wij na je annulering eerder een andere huurder vinden voor je gehuurde accommodatie dan kunnen wij je ook de gelden na evenredigheid terugstorten. Mocht je ooit op een later tijdstip wel naar Curaçao komen en via ons wederom huisvesting gaan boeken dan blijven de bedragen die je eventueel hebt betaald voor de servicefee en eventuele extra diensten gehandhaafd. Je hoeft deze dan niet nog een keer te betalen. Annuleren is enkel mogelijk op basis van medische redenen, aantoonbaar door middel van een doktersverklaring. Zorg er m.b.t. annuleren ook altijd voor dat je beschikt over een goede reisverzekering


Annuleren twee maanden of eerder voor aankomst

 • Huursom: 0% 
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 0%

Annuleren tussen twee en 1 maand voor aankomst

 • Huursom: 50%
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 50%

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aankomst

 • Huursom: 75%
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 50%

Annuleren tussen 2 weken en de dag van aankomst

 • Huursom: 100%
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 50%

* Het percentage vertegenwoordigd het bedrag (percentage) welke wij in rekening brengen. 

Feesten, evenementen en barbeques

 • Ben je jarig of is er een andere reden voor het geven van een feest of barbecue dan is dat uiteraard mogelijk. Wel ben je verplicht hier een melding van te maken en ben je daarnaast eindverantwoordelijk voor een nette en correcte uitvoeren plus het opruimen van de rommel na de bijeenkomst. Voor het aanmelden van een bijeenkomst op het complex hebben wij een formulier ontwikkeld. Verhuurder heeft te allen tijde het recht geen akkoord te geven op de aanvraag en indien de aanvraag niet overeenkomt met de werkelijke uitvoering van de bijeenkomst deze per direct te beëindigen. De huurder (organisator) is eindverantwoordelijk voor de eventuele ontstane schade en of de extra schoonmaakwerkzaamheden indien er na de bijeenkomst niet goed wordt opgeruimd. Eventuele kosten worden bij de huurder in rekening gebracht. Betaalde evenementen of bijeenkomsten georganiseerd door externe partijen buiten de huurders om krijgen per definitie geen akkoord.    

  • Aanvraag bijeenkomt

Veiligheid en deuren

 • In het kader van ieders veiligheid dienen poorten (c.q. hekwerken) en deuren te allen tijde te worden afgesloten. Mocht de poort een keer niet dicht zijn, sluit deze dan af. De huurder verplicht zich alle buitendeuren goed af te sluiten (OP SLOT) bij het verlaten van de woning of als er verder niemand aanwezig is en of 's nachts bij het slapen gaan. Het is voor je eigen veiligheid!

 • Hanteer daarnaast de onderstaande veiligheid tips voor het hebben van een veilige leefomgeving en crimineel loze periode op Curaçao. Houden medebewoners zich er niet aan spreek deze daar dan netjes op aan. Mocht dat niet helpen dan schakel je de verhuurder van het complex in. Het voorkomen van een onveilige situatie begint voor de volle 100% bij de huurder van een accommodatie. Verhuurder is verantwoordelijk voor de facilitaire zaken omtrent de veiligheid van de woning. De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de veiligheidsvoorzieningen.

Veiligheid in en om de accommodatie of het complex

 • Onderstaande punten dragen bij aan een veilige woning . Op de wijken, Bonam en Koraal Specht na zijn wijken qua veiligheid identiek aan elkaar. Laat je hier dus niet heel veel door leiden bij het maken van een keuze. Aandachtspunten veilige woning.

 • Is de woning voorzien van goede verlichting? Om de woning heen zou er verlichting moeten zijn aangebracht die ’s avonds automatisch aangaat nadat het donker wordt. Zie je dat verlichting niet werk maak hier dan gelijk melding van bij de verhuurder.

 • Blijf “low profile”! loop/zit niet in het zicht met je persoonlijke (waardevolle) bezittingen. Zo zul je niet opvallen en geen aandacht op je vestigen.

 • Ga niet tot 's avonds laat als enige in de buurt buiten zitten en de aandacht op je vestigen door rumoerig te zijn of harde muziek aan te hebben. Dit trekt ongewenste personen juist aan waardoor je jezelf en je medebewoners op het complex in gevaar brengt.  

 • Als je je woning verlaat, sluit dan ALLE ramen, deuren en gordijnen. Zodat er geen zicht is op waardevolle bezittingen.

 • Als je medebewoners op het complex hebt die bovenstaande regels niet in acht nemen, spreek hem of haar erop aan want het is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid en veiligheid!
   
Veiligheid buiten de accommodatie en of het complex

 • Buitenshuis zijn er ook aandachtspunten om je veiligheid te waarborgen. Neem de onderstaande veiligheidstips in acht om niet in de problemen te komen.

 • Geef nooit zomaar aan vreemden je gegevens (naam/adres/telefoon etc).

 • Zet geen (adres)gegevens op sleutelhangers of elders in je tas.

 • Pas op met sleutels waar een autosensor/alarmknop aanzit ; stel dat je sleutel kwijtraakt of wordt gestolen, is het vrij makkelijk om jouw auto te vinden.

 • Ga ’s avonds laat nooit lopend terug naar huis, ook al is het dichtbij en/of ben je met meerdere mensen. Neem dan een taxi. 
   
 • Als je wordt thuisgebracht, laat de thuisbrenger wachten totdat je binnen bent en je het hekwerk of de deur hebt afgesloten.

 • Ga niet ’s avonds pinnen – op veel plaatsen kun je ter plekke gewoon met pinpas betalen.

 • Neem buiten bekenden en je huisgenoten geen lifters mee.

 • Let er op dat je na het stappen niet op weg naar huis wordt gevolgd. Dit is een relatief veel voorkomend probleem. Na een avondje stappen ben jij niet meer op je scherpst maar de 'overvaller' wel. Waar je woont maakt niet uit want ze volgen je tot aan huis en of elders waar je stopt om je vervolgens te ontdoen van je persoonlijke bezittingen. Kijk zo nu en dan eens achterom en als je het gevoel hebt dat je wordt gevolgd dan rij je naar het dichtstbijzijnde politiebureau of terug naar de plaats waar je vandaan kwam en waar meerdere mensen aanwezig zijn.
   
Veiligheid in het verkeer

 • De verkeersregels op Curaçao zijn iets anders dan op de Nederlandse wegen. Neem de onderstaande veiligheidstips in het verkeer in acht om je met de auto of scooter veilig voort te bewegen.
   
 • Op rotondes heb je op Curaçao NIET per definitie voorrang. Dit verschilt per situatie – de verkeersborden dan wel haaientanden geven de  verkeerssituatie aan.

 • Op een GELIJKWAARDIGE t-splitsing heeft recht doorgaand verkeer voorrang mits anders wordt aangegeven door verkeersborden of haaientanden op de weg.

 • Inhalen van een voertuig gebeurt zowel rechts als links.

 • Met alcohol op achter het stuur is NIET toegestaan. Er is weinig tot geen controle op dus het gebeurt helaas wel! Let, zeker 's avonds op je medeweggebruikers.

 • Huur je een auto? Kijk na of de auto WA verzekerd is en maak goede afspraken bij het veroorzaken van schade.

 • Laat geen waardevolle spullen in de auto achter; geen tas, geld, zonnebril etc. wat wellicht voor jou niet van waarde is, kan voor een ander heel gewild zijn!

Hulpdiensten

 • Als er zich onveilige situaties voordoen in, om of buiten de accommodatie of het complex bel dan met de Curaçaose hulpdiensten en bericht daarna de verhuurder. 

  • Politie en brandweer 911
  • Ambulance 912

Communicatie

Wij communiceren gedurende je verblijf in onze accommodatie voornamelijk per e-mail. Huurder verplicht zich periodiek zijn of haar mail te controleren om geen berichten van de verhuurder te missen. Voor vragen, buiten noodsituaties om verzoekt de verhuurder het onderstaande mailadressen te gebruiken.