Huisreglement Velpstraat 18

Om misverstanden te voorkomen over de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder hebben wij voor deze accommodatie naast de verhuurovereenkomst ook een duidelijk huisreglement opgesteld. In het huisreglement staan afspraken over hoe de huurder en de verhuurder in bepaalde situaties met elkaar om dienen te gaan en wie waar verantwoordelijk voor is of kan worden gesteld. Huurder dient bij het accorderen van de huurovereenkomst ook een exemplaar van het huisreglement te printen en/of op te slaan. Op deze wijze beschikt de huurder over het document met daarin de huisregels. Het huisreglement is onderdeel van de verhuurovereenkomst en dient door beide partijen te worden nageleefd.Bevestiging huurovereenkomst en eerste betaling

 • Om de accommodatie vast te leggen dient de huurder alle pagina's van de verhuurovereenkomst te paraferen en de bevestigingspagina te tekenen, te scannen en samen met een kopie van het paspoort te mailen naar info@huisvestingcuracao.com.

 • Hierna ontvangt de huurder een bevestiging per mail met daarbij de factuur en instructies voor de betaling van de borg, eerste periode huur, servicekosten en de eventueel afgenomen extra service diensten. Deze facturen dienen binnen tien dagen na ontvangst te zijn voldaan.

 • Na ondertekening is de overeenkomst gesloten. Verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst te kunnen ontbinden indien de (aanbetalings)facturen niet binnen het gestelde termijn worden voldaan. Het betalingstermijn staat vermeld in de facturen.

 • Na ontvangst van de betalingen sturen wij de huurder persoonlijke inlogcodes van Vergunningcuracao.com toe voor het regelen van de verplichte stage- of werkvergunning (Verklaring van Rechtswege). Dit pakket is enkel te gebruiken door personen met de Nederlandse nationaliteit en wordt gratis aangeboden inclusief de bemiddeling van de gehuurde unit via Huisvesting Curaçao. 

Interne verhuizing

 • Bij deze accommodatie is het niet mogelijk een specifieke unit op het complex in te boeken. Mocht de huurder na aankomst of gedurende het verblijf intern wensen te verhuizen naar een unit welke beter bij hem of haar past dan is dat enkel bij beschikbaarheid mogelijk. Hierbij houden we rekening met de datum van aankomst ten opzichte van andere huurders. Iemand welke reeds langer verblijft in het complex heeft voorrang bij een interne verhuizing indien twee huurders voor dezelfde vrijgekomen unit opteren. Bij een interne verhuizing hanteren wij de onderstaande tarieven wegens de extra schoonmaak en werkzaamheden voor een wisseling.

  • Ang. 25,- (1ste keer verhuizen)
  • Ang. 50,- (2de keer verhuizen)
  • Ang. 75,- (3de keer verhuizen)

 • Indien de huurder intern dient te verhuizen door toedoen van of in het voordeel van de verhuurder dan worden deze kosten niet in rekening gebracht. 

Sleutelbeleid en verlies

 • Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de sleutels van de gehuurde accommodatie en unit. Het verlies van sleutels dient wegens veiligheidsredenen te allen tijde direct bij de verhuurder te worden gemeld. Eventuele gevolgschade bij de verhuurder of medehuurder van de accommodatie kunnen bij de huurder welke de sleutels is verloren in rekening worden gebracht indien deze verzuimd heeft het verlies te melden.

 • Huurder zal nimmer hangers of andere herkenbare zaken aan de sleutels bevestigen welke naar het adres van de gehuurde accommodatie kunnen leiden.

 • Huurder zal te allen tijde de gehuurde unit afsluiten om misverstanden te voorkomen bij het verlies van persoonlijke goederen.  

 • Bij verlies of diefstal van de sleutels dienen wij naast de sleutels van de huurder meestal ook de sleutels van medebewoners inclusief de cilinders van de buitendeuren te vervangen. Wij nemen geen enkel risico dat ongewenste personen het gehuurde kunnen betreden doordat deze onrechtmatig in bezit zijn gekomen van de sleutels tot het complex. Deze materiële kosten en arbeidskosten komen voor rekening van de huurder welke de sleutels is verloren. Wij adviseren huurders om een reis-/ of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om deze kosten bij het verlies van sleutels terug te kunnen vorderen bij de verzekeraar. 
 • Ang. 10,- per sleutel (gemiddeld)
 • Ang. 70,- per cilinder (gemiddeld)
 • Ang. 35,- per uur (gemiddeld arbeidsloon)

Internet (storing)

Bij deze accommodatie wordt internet aangeboden. Doordat er meerdere huurders van de verbinding gebruik maken, verzoeken wij iedere gebruiker het netwerk niet te overbelasten door het downloaden van zeer zware bestanden. Indien het internet even niet werkt, zet dan allereerst de modem aan en uit. Alle lampjes op de modem dienen groen te zijn. Neem contact op met de leverancier van het internet indien er geen verbinding meer tot stand komt na het herstarten van de modem. De contactgegevens zijn te vinden bij de modem of neem contact op met de verhuurder. Om een storing te herstellen dient de huurder veelal bij de modem aanwezig te zijn om op basis van instructies door de leverancier het internet weer te herstellen.

 • Verhuurder is verantwoordelijk voor het voldoen van de betalingen ten behoeve van het internet. De verantwoordelijkheid van de levering van het signaal is in handen van de toeleverancier. Wij vermelden dit er expliciet bij zodat huurder niet de verhuurder kan aanspreken voor het niet leveren van internet door de leverancier. Hierop heeft de verhuurder minimaal invloed. De internetverbinding wordt gratis aangeboden waardoor er ook nimmer een korting aan de verhuurder kan worden gevraagd door de huurder bij het niet werken ervan. Wel kan worden geprobeerd deze korting bij de leverancier te verkrijgen. 

Televisie

 • Bij deze accommodatie wordt geen televisie dan wel televisie aansluiting geleverd.

Schoonmaak algemene ruimtes

 • De huurder verplicht zich om het gehuurde schoon te houden en de eventuele gezamenlijke ruimtes en voorzieningen bij de accommodatie zoals keuken, badkamer, terras, tuin, parkeerplaats na gebruik weer op te ruimen en schoon te maken.

 • De huurder is verplicht zijn eigen unit periodiek schoon te maken ter voorkoming van overmatige slijtage van het gehuurde en de daarin aanwezige inventaris.

 • In de verhuurovereenkomst staat de frequentie voor de algemene schoonmaak van de openbare ruimtes rondom de gehuurde unit. Een algemene schoonmaak betreft vegen en/of dweilen van de openbare ruimtes, badkamers, keukens en eventueel tuinonderhoud (indien aanwezig).

 • Het verzorgen van de afwas is voor rekening van de huurder en dient gelijk na de maaltijd te worden gedaan. Indien de openbare ruimtes door de verhuurder dusdanig vuil wordt aangetroffen dan gaat de verhuurder er vanuit dat de bewoners van de accommodatie geen waarde hechten aan een schone leefomgeving. Hierdoor kan de verhuurder besluiten de tussentijdse schoonmaakbeurten niet uit te voeren of om de kosten van de extra schoonmaakuren te verhalen op de huurders.

Schoonmaak gehuurde unit

De schoonmaak van de gehuurde unit dient door de huuder zelf verzorgd te worden.  Schoonmaak dient periodiek te worden uitgevoerd door de huurder om overmatige slijtage van het gehuurde en inventaris tegen te gaan. Het is bij deze accommodatie niet mogelijk een schoonmaakster voor de gehuurde unit in te huren.

 • Verhuurder kan huurder verplichten een schoonmaak van het gehuurde uit te laten voeren indien de hygiëne van dusdanig laag niveau is dat het schade oplevert aan de unit dan wel inventaris of overlast geeft aan medehuurders. Indien huurder niet overgaat tot de schoonmaak, kan verhuurder op kosten van de huurder een schoonmaakster inzetten. 

 • Indien de hiervoor genoemde situatie voor een tweede keer ontstaat, is de verhuurder gerechtigd, met behoud van de huurpenningen tot einde verhuurdatum, de huurovereenkomst met de huurder per direct te ontbinden.

Eindschoonmaak accommodatie

 • Aan het einde van de huurperiode wordt er door de verhuurder een eindschoonmaak gedaan  in de gehuurde accommodatie van de huurder. De kosten van deze eindschoonmaak staan vermeld in de overeenkomst. Bij oplevering van het gehuurde dient huurder de accommodatie volledig te hebben ontdaan van persoonlijke bezittingen. Indien er naast de schoonmaakwerkzaamheden ook herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden dan kunnen deze door de verhuurder bij de huurder in rekening worden gebracht. Onder herstelwerkzaamheden verstaat de verhuurder:

  • Het niet meer volledig kunnen reinigen van muren, inventaris en deuren door o.a. hand-voetafdrukken, kapotgeslagen muggen dan wel andere ondefinieerbare substanties. (voor het doden van muggen dient de huurder een spray te gebruiken);

  • Alle zaken van de accommodatie en of inventaris welke, buiten de normale slijtage om niet meer te gebruiken zijn door de komende huurder;

  • Het reinigen of verwijderen van matrassen waar de huurder zonder linnengoed op heeft gelegen en of andere, niet meer te reinigen substanties op heeft achtergelaten. Het is verplicht te allen tijde beddengoed te gebruiken. Deze is tevens voor aankomst te bestellen via 'extra service' indien de huurder dit niet wenst mee te nemen;

  • Indien er (ten strengste verboden) in de gehuurde unit is gerookt, zal de gehele unit aan de binnenzijde worden geverfd op kosten van de huurder. Indien de geur tevens in het interieur is getrokken dan zal dit tevens op kosten van de huurder worden vervangen. Huurder dient vervolgens de beschadigde inventaris op eigen kosten te verwijderen.

Verstopping van het sanitair

 • De huurder dient nimmer maandverband, tampons, condooms e.d. te deponeren in het toilet! Indien er bij een accommodatie tevens verzocht wordt het toiletpapier in de prullenbak te deponeren, wordt huurder geacht dit te doen. Indien bovenstaande niet in acht wordt genomen door huurder, treedt er verstopping op omdat het rioleringsstelsel op Curaçao hier niet op berekend is. Bij een eventuele verstopping waarbij de verhuurder een van bovenstaande zaken toch aantreft, is de verhuurder gerechtigd de kosten van het ontstoppen bij de huurder in rekening te brengen. Bij alle gevallen daarbuiten zal de verhuurder de kosten op zich nemen. Kleinschalige verstoppingen bij gootstenen of sanitair dient de huurder in eigen beheer op te lossen door het aanschaffen en gebruiken van een ontstoppingsmiddel.

Vuilnis en ongedierte

 • Het is voor verhuurder enkel mogelijk de woning ongedierte vrij te houden met behulp van de huurder. Door het tropisch klimaat, zal ongedierte snel afkomen op etensresten en ander (eetbaar) zwerfvuil in en om de accommodatie. Hanteer daarom onderstaande hygiëne voorschriften om de leefomgeving vrij van ongedierte te houden.

  • Gebruik te allen tijde vuilniszakken in vuilnisbakken. Vindt verhuurder etensresten of andere (vochtige) zaken los in de afvalbakken kan deze ervoor kiezen de bakken te laten reinigen op kosten van de huurder. Indien er onverhoopt toch losse etensresten of vocht in de vuilnisbak terecht komt, verwijder de etensresten en maak de vuilnisbak direct schoon met chloor;
    
  • Leeg bijna dagelijks de vuilnisbaken en zorg er voor dat de vuilnisbak gesloten is en blijft. Dit voorkomt dat vliegen gaan broeden in het huisvuil;
    
  • Maak na het koken de werkplek direct schoon om te voorkomen dat ongedierte etensresten vinden;

  • Deponeer vis/vleesrestanten niet los in de vuilnisbak. Doe deze resten apart in een zak in de vuilniszak. Vlees/vistresten geven zeer snel ongedierte;

  • Maak na het afwassen de teil of wasbak schoon en voorkom dat etensresten blijven liggen of door de gootsteen worden gespoeld. Ook dit kan leiden tot een broedplaats van ongedierte en veroorzaakt bovendien verstoppingen;


  • Indien er door onhygiënische levensstijl van de huurder iongedierte wordt veroorzaakt in de accommodatie dan kan de verhuurder ervoor kiezen de ongedierte bestrijdingsdienst in te zetten op kosten van de huurder. Mocht dit gebeuren onder nomrale omstandigheden zal de verhuurder dit voor eigen rekening nemen;


  • Het is niet toegestaan vuilniszakken buiten de afvalbakken op straat te plaatsen. Dit trekt naast ongedierte straathonden en ratten aan. 

Gebruik ventilator en verlichting

Bij het gebruik van ventilator en verlichting in deze accommodatie dient de huurder rekening te houden met onderstaande aandachtspunten:

 • Huurder dient bij het niet aanwezig zijn in de unit ventilator en verlichting uit te zetten  om onnodige slijtage te voorkomen en stroomkosten te beperken;

 • Huurder is verantwoordelijk voor het vervangen van lampjes in de gehuurde unit. Mocht verlichting na het vervangen niet werken dient huurder dit te melden bij de verhuurder;

Decoreren accommodatie en inventaris

Verhuurder begrijpt dat huurder de gehuurde unit tot een thuis wenst te maken. Huurder dient er wel voor te zorgen dat bij vertrek/einde huurperiode het gehuurde weer in oude staat wordt opgeleverd. Onderstaande decoratie mag is niet toegestaan: 

 • Plakband, spijkers, punaises of dergelijke aan/op de inventaris (meubilair) en muren van de unit, accommodatie en/of het complex. Indien er na verwijdering schade is ontstaan worden herstelwerkzaamheden bij huurder in rekening gebracht. Indien de inventaris onherstelbaar beschadigd is, kan verhuurder ervoor kiezen dit inventarisstuk opnieuw aan te schaffen op kosten van de huurder. Het beschadigde inventarisstuk wordt automatisch eigendom van de huurder en dient aan het einde van de verhuurperiode te worden verwijderd dan wel meegenomen.

Aanwezige faciliteiten

 • De faciliteiten en inventaris, geleverd bij een accommodatie worden omschreven in het profiel op de website van www.huisvestingcuracao.com .

 • Door huurders achtergelaten nog bruikbare inventaris (met akkoord van verhuurder) mag in gebruik worden genomen maar wordt niet vervangen indien deze kapot zijn. 

Waslijnen

 • Het is niet toegestaan waslijnen te spannen aan de binnen-/of buitenzijde van de gehuurde unit. Verhuurder zal er zorg voor dragen dat er op een passende plek op het terrein waslijnen zijn. 

 • Op Curaçao is het gebruikelijk (maar niet verplicht) wasgoed naar een wasserette brengt.  Uiteraard is het toegestaan met de hand te wassen bij de accommodatie in een (was)teil of emmer. Wasbak van sanitiair is hier niet voor geschikt.

Logés en bezoek

 • Het is huurder toegestaan logés te ontvangen mits deze tevoren schriftelijk (per mail) is aangevraagd en verhuurder toestemming heeft verleend. Zonder aanmelding van logés heeft verhuurder het recht toegang tot de accommodatie te weigeren. Dit geldt ook voor het incorrect aanmelden van het aantal logés.

 • Zowel de huurder als logé zelf kan een logé aanmelden via www.huisvestingcuracao.com/loge. Op deze pagina staan de tarieven inclusief de te leveren diensten door de verhuurder omschreven. Indien er nog een unit beschikbaar is in de accommodatie is het ook mogelijk dat de logé een eigen unit boekt. Dit kan worden aangemeld via www.huisvestingcuracao.com/vakantie. 

 • De huurder die in relatie staat tot de logé is verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele veroorzaakte schade van de logé. Verhuurder heeft geen verbintenis met de logé.  De logé dient zich aan alle regels staande in de overeenkomst en huisreglement van de huurder te houden. Huurder dient deze dus ook voor te leggen aan de logé. 

 • Ontvangen van bezoek overdag is mogelijk zolang anere huurders daar geen hinder van ondervinden. Ten behoeve van de rust, privacy en veiligheid van alle huurders kan verhuurder ervoor kiezen bezoek van het terrein/accommodatie te verwijderen.  

Brandveiligheid

Huurder dien na aankomst op de hoogte te zijn van de brandveiligheidsregels van de accommodatie en tevens bekend te zijn met het evacuatieplan. Verhuurder is verplicht de huurder hiervan op de hoogte te stellen gedurende de check in.

 • Het is op het gehele complex, accommodatie en in de units ten strengste verboden om (open) vuur te maken dan wel vuurwerk af te steken, kaarsen te branden. Roken mag uitsluitend buiten de accommodatie gedaan worden. Dit is ten strengste verboden in de accommodatie en in de units. Voorgaande regels zijn opgesteld uit veiligheid voor de bewoners. In verband met deze veiligheid verwachten wij dat bewoners elkaar aanspreken op de brandveiligheidsregels mochten deze in het geding komen en verhuurder informeert indien men zich niet aan de brandveiligheidsregels houdt. Indien door verhuurder wordt geconstateerd dat deze regels niet worden nageleefd, heeft verhuurder het recht de verhuurovereenkomst per direct te ontbinden met behoud van de huurpenningen tot einde huurovereenkomst. 

 • Indien een rookmelder 'korte' piepjes geeft, betekent dit dat de batterij op is. Huurder is verplicht dit direct door te geven aan de verhuurder zodat de rookmelder weer geactiveerd kan worden midels een nieuwe batterij. Indien er geen melding gemaakt wordt van een lege batterij van de rookmelder dan wel het verwijderen van de batterij van de rookmelder volgt een schriftelijke waarschuwing. Bij 2e schriftelijke waarschuwing volgt verwijdering uit de accommodatie. Rookmelders redden levens, ga hier zorgvuldig mee om!

 • Verhuurder is verplicht om rookmelders en brandblussers te leveren aan de woning. Indien dit niet gebeurt, dient huurder dit direct te melden bij Huisvesting Curaçao zodat deze actie kan ondernemen. Het melden van ontbreken van rookmelders/brandblussers dient middels mail te worden gedaan (info@huisvestingcuracao.com).

Wangedrag en uitzetting

Op wangedrag, zowel binnen de accommodatie als daarbuiten hanteert verhuurder een zero tolerance beleid. Iedere huurder dient veilig en rustig te kunnen wonen in/om de accommodatie. Ongepast, asociaal dan wel agressief gedrag naar medebewoners, medewerkers en of derden wordt niet getolereerd en leiden tot directe uitzetting van de dader(s). Bij een dusdanig delict met schade aan het gehuurde, de omgeving dan wel aan een persoon kan verhuurder ervoor kiezen aangifte te doen bij de politie. Indien camerabewaking aanwezig is bij de accommodatie, kunnen en mogen deze beelden worden gebruikt als bewijslast. De onderstaande 'overtredingen' van de overeenkomst of het huisreglement leiden direct tot uitzetting uit de accommodatie met behoud van de betaling van de huurpenningen tot einde overeenkomst: 

 • Roken in de gehuurde unit en/of openbare binnenruimtes waar dit expliciet niet is toegestaan;

 • Het maken van een open vuur, afsteken van vuurwerk, branden van kaarsen om/op het complex, accommodatie of in de units;

 • Het vertonen van onverantwoordelijk gedrag welke direct gevaar oplevert voor medehuurders, medewerkers of derden aanwezig om/bij de accommodatie;
 • Het toebrengen van lichamelijk letsel aan medehuurders, medewerkers en/of derden;

 • Bij constatering van het gebruik van soft- en/of hard drugs of het dealen daarin in/om het complex,accommodatie en in de units;

 • Openbaar dronkenschap met dusdanig overlast welke de veiligheid van medehuurders, medewerkers of derden in het geding brengt;

 • Het betreden van daken of muren van de accommodatie;

Waterverbruik

Bij deze accommodatie wordt de huur inclusief water (met een maximum verbruik) aangeboden. Huurder dient rekening te houden met onderstaande aandachtspunten: 

 • De hoogte van het maximale verbruik wordt in de verhuurovereenkomst vermeld en worden maandelijks (als een aparte post) in de huurfactuur vermeld;
   
 • Verhuurder is verantwoordelijk voor de wateraansluiting en het voldoen van de facturen aan het waterzuiveringsbedrijf;

 • Het kraanwater op Curacao is van goede kwaliteit en dus drinkbaar.

 • Kraanwater kan soms wat  bruinig uit de waterkraan komen wanneer het waterzuiveringsbedrijf werkzaamheden uitvoert aan de waterleidingen. Dit zou na een paar minuten verholpen moeten zijn na het vol openzetten van de kraan.  Indien het water na 5 minuten niet helder is, neem contact op met de verhuurder;

 • Bij constatering van problemen met watertoevoer neemt de huurder in eerste instantie contact op met Aquaelectra (463 2000) - het water/stroombedrijf van Curaçao. Zij kunenn aangeven of er werkzaamheden/problemen zijn op het netwerk. Hierna kan er contact worden opgenomen met de verhuurder.

Stroomverbruik

Bij deze accommodatie wordt de huur exclusief stroom aangeboden. Huurder dient rekening te houden met onderstaande aandachtspunten: 

 • De stroommeter werkt volgens een prepaid systeem (Pagatinu). Huurder dient periodiek deze meter op te waarderen. 

 • Verhuurder is verantwoordelijk voor de stroomaansluiting en de maandelijkse betaling aan het stroombedrijf;

 • De algemene stroom heeft een voltage van 110 volt. Indien er ook 220 volt aansluitingen zijn, s dit vermeld in de overeenkomst. Alle 220v apparaten met een adapter werkt ook op 110 volt (niet altijd op volle kracht).  220 volt apparaten zonder adapter werken niet. 110 volt apparatuur op een 220 volt aansluiting geeft overvoltage en zullen kapot gaan; 

 • Bij constatering van problemen bij de stroomtoevoer neemt de huurder in eerste instantie contact op met Aquaelectra (463 2000) - het water/stroombedrijf van Curaçao. Zij kunenn aangeven of er problemen zijn op het netwerk. Hierna kan er contact worden opgenomen met de verhuurder;

  Aquaelectra kan ervoor kiezen op bepaalde moment woonwijken tijdelijk van het stroomnetwerk af te sluiten om het stroomnetwerk te ontlasten, ook we "schakelen" genoemd. Indien dit gebeurt, houdt koelingen en vriezers gesloten om de koelte te bewaren. Indien goederen in koelingen en/of vriezers bederven, kan verhuurder hiervoor niet aansprakelijk voor worden gehouden. Huurder kan wel een klacht indienen bij Aquaelectra - de verantwoordelijke stroomleverancier;

Gasverbruik

Bij deze accommodatie wordt de huur inclusief gasverbruik aangeboden. Huurder dient rekening te houden met onderstaande aandachtspunten:

 • Verhuurder is verantwoordelijk voor de gasaansluiting en levering van gas door middel van gasbommen;

 • Indien de gasvoorraad op Curacao op is, kan verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Verhuurder zal in een dergelijke situatie elektrische kookplaten leveren. Indien dit leidt tot meerverbruik van stroom, komen deze kosten voor rekening van de huurders van de accommodatie;

 • Indien de gasvoorraad opgaat door het niet dichtdraaien van het gasfornuis kan de verhuurder ervoor kiezen deze kosten te verhalen op de huurders. Sluit ten allen tijde na gebruik de gastoevoer af om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

overmatig water-/stroomverbruik en lekkages

 • De kosten van drinkwater en stroom productie op Curaçao liggen hoog. Ga mede om die reden zuinig om met water en stroom!.  Huurders worden geacht te letten op en melding te maken van lekkende kranen, doorlopende toiletten, lekkende douches etc. in de gehuurde unit en om/bij/in de accommodatie. Bij het niet melden van gebreken, worden de kosten in rekening gebracht bij de huurder; 

 • Het niet afsluiten van kranen en douches komen voor rekening van de huurder. Constateert huurder dat medebewoners (i.g.v. een gezamenlijke accommodatie) slordig omgaat met water/stroomverbruik wordt huurder geacht medebewoners hierop aan te spreken. Indien er geen wijziging optreedt in het gedrag van de medebewoner dient de huurder melding te maken bij verhuurder zodat actie kan worden ondernomen; 

 • Deze accommodatie wordt inclusief water (met een maximum verbruik) en exclusief stroom verhuurd. In de overeenkomst staan de betreffende bedragen vernoemd.  Het meerverbruik aan water/stroom (indien inclusief) wordt berekend over het aantal bezette units geldend voor die periode. 
   

Afvalstoffenbelasting

De Curaçaose overheid brengt kosten in rekening voor het ophalen van vuilnis bij de woningen. 

 • De kosten hiervan zijn bij deze accommodatie in de verhuurprijs opgenomen.

Wassen van kleding

Bij deze accommodatie worden geen wasmachines aangeboden. In de nabije omgeving zijn voldoende wasserettes waar de kleding 's ochtends gebracht kan worden en deze in de avond weer gewassen, gestreken en gevouwen kan ophalen.

 • Het is niet toegestaan kleding te wassen in het zwembad. De eventuele schade die hierdoor ontstaat aan het zwembad(water) zal in rekening worden gebracht bij de huurder.

 • Indien de huurder er voor kiest om kleding middels handwas te doen, dient deze er rekening mee te houden dat het waterverbruik zal stijgen. Handwas dient gedaan te worden in een (was)teil of emmer. De wasbak van het sanitair is hier niet voor geschikt. 

 

 

(Reis)verzekering

Wij raden  huurders aan een reisverzekering af te sluiten voor de komst naar Curaçao. Een reisverzekering dekt over het algemeen kosten van onvoorziene zaken zoals verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en dekt bepaalde kosten indien huurder eerder dient te vertrekken. Lees hiervoor de geldende polisvoorwaarden van de verzekering. Daarnaast is het belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor eventuele schade welke huurder veroorzaakt heeft aan derden. Indien een aansprakelijkheidsverzekering reeds in bezit is, controleer de voorwaarden van dekking bij verblijf in het buitenland. 

 • Mits anders vermeld in de overeenkomst heeft de verhuurder enkel zijn eigen vastgoed en het daarin door de verhuurder geplaatste inventaris verzekerd. Huurder kan geen aanspraak maken op deze verzekering bij toegebrachte schade, diefstal of verlies.

Opzegtermijn en contractbreuk

De lengte van het opzegtermijn wordt vermeld in de verhuurovereenkomst. Indien er geen opzegtermijn in een verhuurovereenkomst wordt genoemd geldt de wettelijk gestelde Curaçaose bepaling. Het opzegtermijn van een verhuurovereenkomst betreft geen dwingend recht waardoor huurder en verhuurder hier gezamenlijk een afspraak over mogen maken.

 • Indien huurder eerder wenst op te zeggen dan het einde van de huurovereenkomst dan dient deze dit schriftelijk (per email) te doen bij de verhuurder plus een kopie van deze opzegging te verzenden naar Huisvesting Curaçao (info@huisvestingcuracao.com). 

 • De opzegging gaat in op basis van de datum dat de opzegging is ontvangen door de verhuurder. Verhuurder dient deze opzegging aan de huurder te bevestigen. Door het opzegtermijn bij de datum van opzegging op te tellen wordt de nieuwe einddatum van het einde verhuurovereenkomst vastgesteld.
     
 • Indien huurder wenst op te zeggen voor aankomst zijn de annuleringsregels van kracht welke in het huisreglement staan vermeld. 

 • Indien huurder bij eerder opzeggen van het gehuurde tot einde opzeggingsdatum verblijft, wijzigt er niets aan de maandelijkse afwikkeling van de huurbetalingen. Indien huurder fysiek eerder wenst te vertrekken dan einde opzeggingsdatum, dienen alle betalingen voor de actuele vertrekdatum  te worden afgewikkeld. Hierbij kunnen huurder en verhuurder gezamenlijk besluiten dit met de borg te verrekenen.

 • Verhuurders stellen een opzegtermijn in omdat deze een unit voor de huurder hebben vrijgehouden alvorens en gedurende het verblijf. Hierbij hebben ze andere potentiële huurders nee 'verkocht' waardoor de verhuurder bij een direct vertrekt aan inkomstenderving leidt. 
    
 • Na het opzeggen, waarbij de huurder fysiek eerder vertrekt dan de nieuwe einddatum van de huurovereenkomst gaan wij van Huisvesting Curaçao opzoek naar een nieuwe huurder voor de gehuurde unit. Indien een nieuwe huurder de unit betrekt voor de periode dat de einddatum van de huidige huurder is verstreken dan betaald de verhuurder de huurder het teveel betaalde huurbedrag naar evenredigheid terug.

 • Bij het vinden van een nieuwe huurder door Huisvesting Curaçao dienen ook alle gelijkwaardige units bij de accommodatie gevuld te zijn. Pas daarna zal de unit van de vertrokken huurder worden verhuurd. Het is wel mogelijk voor de huurder een andere huurder aan te dragen zodat deze de kamer over kan nemen. Verhuurder heeft hierin wel het recht de nieuwe huurder te weigeren indien deze niet voldoet aan de gestelde eisen van de accommodatie.

 • Bij vertrek door de huurder zonder opzegging alvorens de einddatum van de overeenkomst zal de verhuurder na overleg met de huurder en na herhaaldelijke betalingsherinneringen zowel in het buitenland als op Curaçao de ontstane betalingsschuld overdragen aan een incassobureau.

Annuleren voor aankomst

Indien huurder om welke reden dan ook zijn reservering na ondertekening van de overeenkomst en voor aankomst wenst te annuleren, zijn onderstaande annuleringsregels van kracht. Na aankomst vervallen de annuleringsregels en dient het opzegtermijn te worden gehandhaafd met de daarbij behorende regels welke in de overeenkomst staan vermeld. 

 • Na het tekenen van de verhuurovereenkomst blokt de verhuurder de gehuurde unit en kan deze ook niet meer worden aangeboden aan potentiële andere huurders. Indien huurder de overeenkomst wenst te annuleren na ondertekening en voor aankomst dan gelden onderstaande tarieven welke voldaan dienen te worden door de huurder voor het vasthouden van het gehuurde. De bedragen dienen per ommegaande te worden voldaan of kunnen worden verrekend met reeds gestorte betalingen.

 • Huisvesting Curaçao zal zijn best doen om zo spoedig mogelijk een nieuwe huurder te vinden voor de geannuleerde unit. Indien dit slaagt binnen het termijn dat de huurder had geboekt dan zal verhuurder naar evenredigheid het teveel betaalde bedrag terugstorten aan de huurder. 
   
 • Annuleringskosten worden berekend over het aantal maanden gelijkstaand aan de opzegtermijn. Onderstaande percentages geven aan hoeveel er in rekening wordt gebracht bij de huurder afhankelijk van moment van annulering. Mocht huurder op een later tijdstip een woning via Huisvesting Curaçao boeken, wordt bij die boeking geen service fee gerekend.


Annuleren tot 2 maanden voor aankomst:

 • Huursom: 0% 
 • Service fee: 100%
 • Extra diensten: 0%

Annuleren vanaf 2 tot 1 maand voor aankomst: 

 • Huursom: 50%
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 50%

Annuleren vanaf 1 maand tot  2 weken voor aankomst: 

 • Huursom: 75%
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 50%

Annuleren vanaf 2 weken tot dag van aankomst: 

 • Huursom: 100%
 • Servicefee: 100%
 • Extra diensten: 50%

Bijeenkomsten en feesten

Indien huurder een bijeenkomst bij de accommodatie wenst te organiseren dient dit in overleg te gaan met verhuurder waarbij onderstaande voorwaarden worden gehanteerd:

 • De huurder welke de bijeenkomst organiseert is verantwoordelijk voor het opruimen van de bijeenkomst. De locatie van de bijeenkomst wordt weer opgeleverd zoals aangeleverd. Dit dient direct na uitvoering van de bijeenkomst te worden gedaan. 

 • Verhuurder heeft te allen tijde het recht geen akkoord te geven op de bijeenkomst. Indien bijeenkomst in uitvoering niet overeekomt met wat is aangegeven bij aanvraag, heeft de verhuurder het recht de bijeenkomst per direct te beeïndigen. 

 • De huurder welke de bijeenkomst organiseert is verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade en/of extra schoonmaakwerkzaamheden indien dit na de bijeenkomst zijn ontstaan. De verhuurder is gerechtigd zonder overleg met de huurder de bijeenkomst locatie te laten reinigen indien niet dan wel niet voldoende  is uitgevoerd direct na de bijeenkomst. Schade- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder welke de bijeenkomst heeft georganiseerd. 

 • Betaalde evenementen of bijeenkomsten georganiseerd door externe partijen buiten de huurders om krijgen per definitie geen akkoord.

 • Bij een bijeenkomst dienen enkel huurders van de accommodatie aanwezig te zijn - geen personen van buitenaf. De woning heeft als hoofdbestemming "wonen" zo verhuurder dit ook heeft vastgelegd. De woning is niet geschikt voor (grootschalige) bijeenkomsten en of evenementen met externen. 

Maximale leeftijd

 • Verhuurder hanteert bij deze accommodatie een maximale leeftijd van 30 jaar voor zowel huurder als logés. Is de huurder ouder dan 30 jaar dan kan Huisvesting Curaçao in een ander accommodatie wellicht passende huisvesting voor de huurder vinden. Bekijk daarvoor de andere categorieën buiten 'studentenhuizen' om op de website van Huisvesting Curaçao.

 • Indien huurder gedurende zijn verblijf 30 jaar worden dan kan deze nog maximaal zes maanden in de accommodatie verblijven. Hierna wordt automatisch het contract van de huurder beëindigd.

Veiligheid en deuren

 • In het kader van ieders veiligheid dienen poorten, hekwerken, deuren en ramen te allen tijde te worden afgesloten. Controleer hier gezamenlijk op. De huurder verplicht zich alle buitendeuren op slot te doen bij het verlaten van de woning of indien niemand aanwezig is in de woning en/of na thuiskomst.

 • Hanteer onderstande veiligheidstips voor een veilige leefomgeving en incidentloze periode op Curaçao. Huurder wordt verzocht medebewoners aan te spreken indien hier niet aan gehouden wordt. Mocht dit niet helpen, neem contact op met de verhuurder van de accommodatie. Het voorkomen van een onveilige situatie begint voor de volle 100% bij de huurder van een accommodatie. Verhuurder is verantwoordelijk voor de facilitaire voorzieningen omtrent de veiligheid van de woning. De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik van deze voorzieningen.

Veiligheid in en om de accommodatie of het complex

 • Is de woning voorzien van goede verlichting? Om de woning heen zou er verlichting moeten zijn aangebracht die ’s avonds automatisch aangaat wanneer het donker wordt. Zie je dat verlichting niet werkt, meldt dit direct  bij de verhuurder.

 • Blijf “low profile”! loop/zit niet in het zicht met persoonlijke (waardevolle) bezittingen. Zo zul je niet opvallen en geen aandacht op je vestigen.

 • Ga niet tot 's avonds laat als enige in de buurt buiten zitten en aandacht op je vestigen door rumoerig te zijn of harde muziek aan te hebben. Dit trekt ongewenste personen aan waardoor je jezelf en je medebewoners op het complex in gevaar brengt.  

 • Als je je woning verlaat, sluit dan ALLE ramen, deuren, gordijnen en ramen zodat er geen zicht is op waardevolle bezittingen.

 • Als je medebewoners op het complex hebt die bovenstaande regels niet in acht nemen, spreek hem of haar erop aan want het is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid en veiligheid! 

Veiligheid buiten de accommodatie en of het complex. ook buitenshuis zijn er aandachtspunten om je veiligheid te waarborgen. Neem onderstaande tips in acht:

 • Geef nooit zomaar aan vreemden je gegevens (naam/adres/telefoon etc) dan wel gegevens van je gehuurde woning.

 • Zet geen (adres)gegevens van je gehuurde unit op sleutelhangers of elders in je tas.

 • Pas op met sleutels waar een autosensor/alarmknop aanzit ; stel dat je autosleutel kwijtraakt of wordt gestolen, is het vrij makkelijk om jouw auto te vinden.

 • Ga ’s avonds laat nooit lopend naar huis, ook al is het dichtbij en/of ben je met meerdere mensen. 
   
 • Als je wordt thuisgebracht, laat de thuisbrenger wachten totdat je binnen bent en je het hekwerk of de deur hebt afgesloten.

 • Ga niet ’s avonds pinnen – op veel plaatsen kun je ter plekke gewoon met pinpas betalen.

 • Neem geen lifters mee.

 • Let er op dat je na het uitgaan niet wordt gevolgd  op weg naar huis.Dit is een relatief veel voorkomend probleem om mensen vrij makkelijk te ontdoen van hun persoonlijke bezittingen als telefoon en geld. Na een avond uitgaan ben je onoplettend. De geinteresseerde in jouw bezittingingen niet.   Blijf dus goed bewust van je omgeving waar je bent en waar je vervolgens naar toe gaat, ook naar huis.  Heb je het gevoel dat je achtervolgd wordt, rijdt dan rustig naar het dichtstbijzijnde politiebureau of naar een plaats waar veel mensen zijn.  

Veiligheid in het verkeer. Neem onderstaande veiligheidstips qua verkeer in acht: 
 
 • Op rotondes heb je op Curaçao NIET per definitie voorrang. Dit verschilt per situatie – de verkeersborden dan wel haaientanden geven de  verkeerssituatie aan.

 • Op een GELIJKWAARDIGE t-splitsing heeft recht doorgaand verkeer voorrang mits anders wordt aangegeven door verkeersborden of haaientanden op de weg.

 • Inhalen van een voertuig gebeurt zowel rechts als links.

 • Met alcohol op achter het stuur is NIET toegestaan. Er is weinig tot geen controle op dus het gebeurt helaas wel! Let voornamelijk  's avonds/ 's nachts goed  op je medeweggebruikers en hou gepaste afstand. 

 • Huur je een auto? Kijk na of de auto WA verzekerd is en wees goed op de hoogte van de huurvoorwaarden. 

 • Laat nooit waardevolle spullen in de auto achter; geen tas, geld, zonnebril etc. Niets! Wat wellicht voor jou niet van waarde is, kan voor een ander heel gewild zijn. 

Hulpdiensten en huisarts

Als er zich onveilige situaties voordoen in, om of buiten de unit, accommodatie of het complex bel dan met de Curaçaose hulpdiensten en bericht daarna verhuurder. 

 •  tel nr Politie en brandweer : 911
 •  tel nr Ambulance: 912

Buiten deze noodnummers om zijn onderstaande telefoonnummers ook van belang:

 • Sint Elizabeth Ziekenhuis (SEHOS): 910
 • Decompressiekamer: 910 of +5999 462900
 • Kustwacht: 913

Indien je een huisarts nodig hebt dan raden wij aan naar huisartsenpraktijk Sorsaka te gaan. Neem hiervoor eerst telefonisch contact op met deze praktijk. Indien de praktijk in het weekend/feestdagen nodig is, bel je tevens het praktijknummer. via het antwoordapparaat ontvang je het telefoonnummer van dienstdoende arts. 

 • Praktijk Sorsaka
 • Caracasbaaiweg 274
 • T. +5999 7360530
 • T. +5999 7389111 (enkel bij spoed)
 • Openingstijden van ma-vr: 7:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30

Communicatie

 • Verhuurder communiceert gedurende het verblijf van de huurder in de accommodatie voornamelijk per e-mail. Huurder verplicht zich periodiek zijn of haar e-mail te controleren op berichten van verhuurder. 

Huisdieren

 • Het is niet toegestaan huisdieren bij dit complex te houden.

Roken

Het is bij deze accommodatie verboden om binnen te roken. Het is ten strengste verboden om in de gehuurde unit/binnenruimtes te roken. Buiten roken is toegestaan indien dit geen overlast aan andere bewoners veroorzaakt.  Vraag te allen tijd aan medehuurders of deze bezwaar hebben dat je rookt in hun bijzijn. 

 • Huurder dient de sigarettenfilters te deponeren in de daarvoor bestemde asbakken of vuilnisbakken (mits uit!). Huurder dient ervoor te zorgen dat de restanten van sigaretten(filters) niet op de grond terecht komen. Deze dienen opgeruimd te worden. 

Parkeren

Bij deze accommodatie is er parkeergelegenheid op het terrein en tevens direct voor de woning aan de straatzijde. Hou rekening met onderstaande: 

 • Parkeer de auto niet in bochten of voor uitritten. Je loopt dan het risico om afgesleept te worden. Deze sleepkosten komen voor rekening van de bestuurder van de auto.

 • Gebruik indien geleverd, het stuurslot.

 • Laat nimmer waardevolle spullen of kleingeld in de auto achter. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan voertuigen.