Huisreglement Vredenberg Studenten Appartementen

Om misverstanden te voorkomen in de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder hebben wij voor deze accommodatie naast de verhuurovereenkomst ook een duidelijk huisreglement opgesteld. In het huisreglement staan praktische afspraken over hoe de huurder en de verhuurder bij bepaalde situaties met elkaar om dienen te gaan en wie waar verantwoordelijk voor is of kan worden gesteld. Let op: overtredingen van het huisreglement kunnen leiden tot boetes en uitzettingen met verlies van borg. Lees ze dus aandachtig door.

Rekening houden met elkaar en de buren

 • Houd rekening met de andere bewoners in de buurt. Van zondag t/m donderdag dient het rond 21:00 uur rustig te zijn en op vrijdag- en zaterdagavond rond 23:00 uur. Dit betekent geen harde muziek, geschreeuw, getoeter etc. in en rondom het complex en op straat.

Ongewenste gedragingen

 • HET GEBRUIK VAN DRUGS OF HET OVERMATIG GEBRUIK VAN ALCOHOL IS TEN STRENGSTE VERBODEN EN LEIDT DIRECT TOT UITZETTING!!!
 • Roken is ten strengste verboden in het gehele complex! Roken is dus verboden in de kamers, de algemene ruimte en ook verboden op de terrassen/ balkons en galerij.
 • Het complex waarin je woont, is uitsluitend bestemd voor de huurders. Voor alle anderen is de toegang tot dit complex en/ of buitenruimte verboden. Indien er toch “vreemden” in het appartement, op de patio of de buitenruimte worden toegelaten, is dit volledig de verantwoordelijkheid van diegene die deze “vreemden” toegang heeft gegeven.
 • Extra kosten van reparatie, vervanging en/ of schoonmaak als gevolg van VANDALISME en/ of  VERNIELINGEN zullen worden verhaald op de veroorzaker. Indien je vandalisme en/ of vernielingen ziet gebeuren, maak dan een foto of film en mail deze naar: salinjaview@gmail.com. Indien wij geen dader kunnen aanwijzen, worden de kosten doorberekend aan alle huurders van het complex op dat moment.

Brandveiligheid

 • In verband met de brandveiligheid zijn open vuur (kaarsen, fakkels, vuurkorven etc.) en vuurwerk op het terrein van Salinja View ten strengste verboden! - Indien er gebarbecued wordt, doe dit op een veilige afstand van het complex en begroeiing of gebruik de barbecueplaats. Zorg ervoor dat na de barbecue het vuur volledig gedoofd wordt met water. Schade als gevolg van een barbecue zal op de huurders worden verhaald.
 • Brandblussers hangen in de keukens van de appartementen en zijn uitsluitend te gebruiken in geval van nood. De kosten van het opnieuw vullen van de brandblusser ad Ang 150,- zijn voor rekening van de bewoners van het betreffende appartement.
 • Brandmelders hangen in de gezamenlijke ruimte van de appartementen. Wanneer de batterij van de brandmelder bijna leeg is, zal de brandmelder gaan piepen. Stuur dan direct een mail naar salinjaview@gmail.com, zodat wij een nieuwe batterij kunnen komen plaatsen. - Uitgangen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden om te kunnen vluchten.
 • Extra kosten van herstel en/ of schoonmaak als gevolg van BRANDSTICHTING zullen worden verhaald op de veroorzaker, welke bovendien direct zal worden uitgezet zonder terugbetaling van de borg. Indien je brandstichting ziet gebeuren, maak dan een foto of film en mail deze naar: salinjaview@gmail.com. Indien wij geen dader kunnen aanwijzen, worden de kosten doorberekend aan alle huurders van het complex op dat moment.

Parkeren

 • Indien beschikbaar, kun je een parkeerplaats achter de toegangspoort naast het appartementencomplex huren. De parkeerkosten voor een auto zijn Ang 50,- per maand en voor een scooter Ang 25,- per maand. Alle parkeerkosten plús de borg voor de afstandbediening van de toegangspoort ad Ang 100,- dienen vooraf in één keer voor de gehele huurperiode te worden voldaan.
 • De afstandsbediening van de toegangspoort is enkel en alleen voor gebruik van de houders van een parkeervergunning. De houder van een parkeervergunning die de toegangspoort opent voor derden (lees: andere huurders, vrienden etc.), is al zijn/ haar waarborgsommen kwijt en kan worden uitgezet. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt!
 • De oprit en parkeergelegenheden direct naast het appartementencomplex zijn enkel en alleen voor houders van een parkeervergunning. Degene die zonder parkeervergunning door de toegangspoort gaat (lopend of in/ op een voertuig) en/ of zijn voertuig boven parkeert, is al zijn/ haar waarborgsommen kwijt en kan worden uitgezet. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt!

Sleutels

 • Indien je je sleutel in je kamer hebt achtergelaten of indien je een of meerdere sleutels kwijt bent, dien je dat te melden via salinjaview@gmail.com. Van maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 17 uur kun je de reservesleutel(s) ophalen bij het kantoor van de beheerder Curaçao Vastgoed Management B.V.
 • De kosten per sleutel ad Ang 50,- dien je cash te voldoen bij het ophalen van de sleutel. Het zelf bij laten maken van sleutels is niet toegestaan. In het geval de betreffende deur(en) word(t)(en) geforceerd, valt je hele borg toe aan de verhuurder. - Voor je eigen veiligheid en die van je medebewoners dien je te allen tijde het toegangshekje achter je op slot te doen. Ook de toegangsdeuren van de appartementen dienen gesloten te worden. 

Riolering

 • Het is op Curaçao uit den boze om alles wat niet genuttigd is (lees: toiletpapier, tampons, condooms etc.) door het toilet te spoelen. Hierdoor kan en zal het riool verstopt raken! Je dient zelf een loodgieter te bellen en te betalen en vervolgens de troep op te ruimen!

Schoonmaken

 • Huurder is verantwoordelijk voor het schoon en heel houden van zijn/ haar kamer, de algemene ruimtes in het appartement, de terrassen/ balkons aan de voor- en achterzijde van het appartement en de buitenruimte. Het inschakelen van externe schoonmakers is niet toegestaan. - Je bevindt je in de tropen waar je geen etenswaar open kan laten staan en producten zeer snel bederven. Laat daarom nooit etenswaar op het aanrecht staan en gooi dagelijks je vuilnis en lege flessen in de daarvoor bestemde containers om ongedierte te voorkomen.
 • Houd het balkon en de galerij netjes, laat niks achter op het voorbalkon of de voorgalerij. Salinja View haalt periodiek de voorbalkons en voorgalerij leeg. Alle zaken die dan aanwezig zijn, worden weggegooid.
 • Bij wisseling van een kamer wordt de algemene ruimte van het betreffende appartement schoongemaakt. Op die dag dient de algemene ruimte leeg te zijn, dat wil zeggen: aanrecht leeg, doucheruimtes leeg etc. Eventuele zaken die toch nog op het aanrecht of in de douche staan, zullen worden weggegooid.
 • Extra schoonmaakkosten of herstel als gevolg van VERVUILING zullen worden verhaald op de veroorzaker. Indien je vervuiling ziet gebeuren, maak dan een foto of film en mail deze naar: salinjaview@gmail.com. Indien wij geen dader kunnen aanwijzen, worden de kosten doorberekend aan alle huurders van het complex op dat moment.  

Waslijnen

 • Salinja View stelt wasmachines ter beschikking aan de huurders. Eén wasbeurt kost Ang 7,50 waarbij wordt uitgegaan van 1 wasbeurt per persoon per week. Deze kosten worden aan het einde van je huurperiode met je borg verrekend. Note: de wasmachines zijn enkel en alleen voor gebruik van de bewoners van Salinja View Studenten Appartementen!
 • De wasmachines gebruiken deepwell water. Voor het beste wasresultaat daarom enkel vloeibaar wasmiddel gebruiken (gebruik dus géén waspoeder!). - Gebruik van de wasmachines is volledig op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade voortgekomen uit het gebruik ervan.
 • Er mag geen was, strandlakens of andere zaken zichtbaar aan de voorzijde van het gebouw of aan/ op de voorbalkons worden gehangen. Tevens is het niet toegestaan waslijnen te spannen op de kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes van de appartementen. Was kan drogen op wasrekken of aan waslijnen op de terrassen/ balkons aan de achterzijde van de appartementen.

Zaken die jezelf dient te regelen

 • Gas: wanneer je gasfles leeg is, kun je die bij de meeste tankstations omwisselen voor een volle. Voor meer informatie kijk op: www.curoil.com/product_services/curgas.aspx.
 • Internet: in geval van problemen dien je te bellen met Flow op +5999 789 3569. Je dient de naam van de eigenaar Caribbean Vastgoed N.V. en het contractnummer 10006254 te noemen.
 • Elektriciteit: laad de Pagatinu elektrameter zelf op door bij een tankstation of supermarkt pre-paid elektrategoed te kopen. Het Pagatinu-nummer van jouw appartement krijg je te zien, wanneer je #4# op de Pagatinu-meter intoetst. Voor meer informatie kijk op: www.aqualectra.com.
 • Water: water is in Curaçao erg duur. Probeer je waterverbruik daarom zo veel mogelijk te beperken! Let op: een toilet dat slechts een beetje doorloopt, kan tot extra verbruik van vele m3 water per maand leiden. Dit dient direct bij de verhuurder te worden gemeld. Indien niet gemeld, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.
 • Kleine problemen en klusjes zoals een kapotte lamp, kakkerlak of ander ongedierte, een verstopt putje of leiding, een stop die is doorgeslagen etc., dien je zelf op te lossen! Je zal zelf een lampje (110 volt!) moeten kopen, mierenpoeder moeten strooien of kakkerlakken lokdoosjes moeten neerzetten, je putje of gootsteen moeten schoonmaken, de stop in de kast op het achterbalkon weer op “aan” zetten etc.
 • Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je via salinjaview@gmail.com contact met ons opnemen. Geef duidelijk aan wat het probleem is en hoe we je kunnen bereiken. Zorg dat je eerst probeert om eventuele problemen zelf op te lossen!
 • Indien wij moeten langskomen voor zaken die je zelf behoort af te handelen, brengen wij Ang 75,- voorrijkosten in rekening.

Interne verhuizing

 • De verhuurder wil intern verhuizen naar een andere kamer/ appartement ontmoedigen en heeft daarom enkele voorwaarden aan de mogelijkheid tot intern verhuizen gesteld. De voorwaarden zijn:
 1. je verblijft nog ten minste 3 maanden bij Salinja View vanaf het moment van verhuizing;  
 2. de verhuurder geeft akkoord voor wisseling van kamer/ appartement;
 3. je gaat akkoord met het betalen van het verhuisgeld ad Ang 150. 

Logeren

 • Indien je een logé gaat ontvangen (maximaal één logé per kamer voor maximaal 2 weken), dien je dit minimaal één week voor aankomst van logé te melden bij de verhuurder en dien je een kopie paspoort van je logé mee te sturen. De logeerkosten dien je tijdens het verblijf van je logé in de zwarte brievenbus in het washok te deponeren. Indien dit tijdens het verblijf van je logé niet is gebeurd, zal aan huurder een vaste boete van Ang 50,- in rekening worden gebracht.
 • De kosten per nacht per logé bedragen Ang 15,-. Indien gewenst, kan een extra matras ter beschikking worden gesteld. Bij vertrek dient het matras bij verhuurder te worden ingeleverd, bij uitblijven waarvan de logeerkosten ad Ang 15,- per nacht doorlopen, uiteraard voor rekening van huurder. - Indien een logé onaangekondigd bij de huurder verblijft, dan zal aan de huurder een vaste boete van Ang 250,- plús een boete van Ang 25,- per verbleven nacht in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder besluiten de huurovereenkomst per direct te beëindigen zonder teruggave van de borg.
 • De huurder zal verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aangericht door de logé.
 • Voorafgaand aan of na afloop van zijn/ haar huurperiode kan een huurder van Salinja View nooit logé bij een andere huurder van Salinja View worden.

Check-out

 • De laatste dag van je verblijf bij Salinja View (dus niet de laatste dag van je huurperiode, maar de dag van je check out bij Salinja View, je vertrek naar NL of je verdere verblijf elders in Curaçao) dien je je sleutelset bij de beheerder in te leveren of in de zwarte brievenbus in het washok te deponeren. Indien de beheerder je sleutelset niet de laatste dag van je verblijf heeft ontvangen, wordt een bedrag van Ang 250,- van je borg ingehouden. LET OP: je kamer mag absoluut niet door derden worden gebruikt, wanneer je niet meer bij Salinja View woont. Indien je je sleutel niet hebt ingeleverd en een derde maakt gebruik van je kamer, dan ben jij verantwoordelijk en vervalt je gehele borg.
 • Het is huurders niet toegestaan om gebruik te maken van andere kamers dan de eigen kamer in het complex. Wanneer je je niet hieraan houdt, valt je hele borg toe aan de verhuurder.
 • Aan het einde van je huurperiode, dien je je kamer en appartement netjes achter te laten, je kamerdeur achter je op slot te doen en je sleutelset in de zwarte brievenbus in het washok te deponeren.
 • Indien je je kamer en/ of appartement smerig achterlaat, dan zullen extra schoonmaakkosten ad Ang 50,- (bovenop de vaste kosten van de eindschoonmaak ad Ang 75,-) in rekening worden gebracht.
 • Indien er schade is aan jouw kamer, zullen de kosten voor reparatie van je borg worden ingehouden. Bij schade die niet aan ons is gemeld, is het minimale bedrag dat we inhouden Ang 250,-.

Noodnummers

 • 911 Politie en Brandweer
 • 912 Ambulance
 • 199 Road Service (bij ongevallen en pech onderweg)
 • 9247 Wegenwacht (bij pech onderweg) 

(Reis)verzekering

Wij raden je zeer sterk aan een reisverzekering af te sluiten voor je komst naar Curaçao welke je persoonlijke bezittingen vergoed bij verlies en welke de huur vergoed bij het eventuele beëindigen van je huurovereenkomst binnen het afgesproken opzegtermijn. Daarnaast is het belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor eventuele schade welke je veroorzaakt aan derden. De kans is groot dat je deze reeds hebt maar het is verstandig om even bij je verzekeringsmaatschappij na te gaan of deze ook dek gedurende je gehele verblijf op Curaçao.

 • Mits anders vermeld in de overeenkomst heeft de verhuurder enkel zijn eigen vastgoed en het daarin door de verhuurder geplaatste inventaris verzekerd. De huurder kan in zo'n geval geen gebruik maken van de door de verhuurder afgesloten verzekering.

 • Het opzegtermijn wordt vermeld in de verhuurovereenkomst van de accommodatie. Bij eerder vertrek om medische redenen of stergevallen in de 1ste graad kan het zijn dat het opzegtermijn terug wordt gebracht naar één maand, indien vermeld in de overeenkomst. Met de factuur van deze laatste maand kan de huurder in sommige gevallen dit bedrag terug claimen van de afgesloten reisverzekering.

Opzegtermijn

De lengte van het opzegtermijn wordt vermeld in de verhuurovereenkomst. Indien er geen opzegtermijn in een verhuurovereenkomst wordt genoemd geld de wettelijk gestelde Curaçaose bepaling. Verhuurder en huurder mogen hier gezamenlijk afspraken over maken in de overeenkomst. Nu kan het natuurlijk voorkomen dat je voor wat voor reden dan ook je huurovereenkomst niet in totaliteit kunt uitdienen.

 • Mocht dit voor jouw van toepassing zijn dan mail je je opzegging aan de verhuurder van de accommodatie. Vanaf die datum treedt het opzegtermijn in werking. Tel het afgesproken opzegtermijn op bij de datum van je opzegging en je weet je nieuwe einddatum. Verhuurders stellen deze voorwaarde omdat ze de kamer voor je vrijgehouden hebben alvorens je komst en gedurende je verblijf. Ze hebben andere potentiële huurders nee 'verkocht'.
    
 • Indien je om medische redenen eerder moet vertrekken dan wordt het opzegtermijn vaak ingekort, indien omschreven in de overeenkomst. De verhuurder wenst dan wel een kopie te ontvangen van de medische verklaring. In de meeste gevallen kun je de kosten van annuleren verhalen op je reisverzekering.
   
 • Na het opzeggen gaan wij van Huisvesting Curaçao opzoek naar een nieuwe huurder voor je accommodatie. Indien wij deze binnen het opzegtermijn van je accommodatie vinden dan betaald de verhuurder de huurder het evenredig bedrag van de huur terug voor de periode dat de accommodatie weer is verhuurd binnen het opzegtermijn. 

Veiligheid en deuren

 • In het kader van ieders veiligheid dienen poorten (c.q. hekwerken) en deuren te allen tijde te worden afgesloten. Mocht de poort een keer niet dicht zijn, sluit deze dan af. De huurder verplicht zich alle buitendeuren goed af te sluiten (OP SLOT) bij het verlaten van de woning of als er verder niemand aanwezig is en of 's nachts bij het slapen gaan. Het is voor je eigen veiligheid!

 • Hanteer daarnaast de onderstaande veiligheid tips voor het hebben van een veilige leefomgeving en crimineel loze periode op Curaçao. Houden medebewoners zich er niet aan spreek deze daar dan netjes op aan. Mocht dat niet helpen dan schakel je de verhuurder van het complex in. Het voorkomen van een onveilige situatie begint voor de volle 100% bij de huurder van een accommodatie. Verhuurder is verantwoordelijk voor de facilitaire zaken omtrent de veiligheid van de woning. De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de veiligheidsvoorzieningen.

Veiligheid in en om de accommodatie of het complex

 • Onderstaande punten dragen bij aan een veilige woning . Op de wijken, Bonam en Koraal Specht na zijn wijken qua veiligheid identiek aan elkaar. Laat je hier dus niet heel veel door leiden bij het maken van een keuze. Aandachtspunten veilige woning.

 • Is de woning voorzien van goede verlichting? Om de woning heen zou er verlichting moeten zijn aangebracht die ’s avonds automatisch aangaat nadat het donker wordt. Zie je dat verlichting niet werk maak hier dan gelijk melding van bij de verhuurder.

 • Blijf “low profile”! loop/zit niet in het zicht met je persoonlijke (waardevolle) bezittingen. Zo zul je niet opvallen en geen aandacht op je vestigen.

 • Ga niet tot 's avonds laat als enige in de buurt buiten zitten en de aandacht op je vestigen door rumoerig te zijn of harde muziek aan te hebben. Dit trekt ongewenste personen juist aan waardoor je jezelf en je medebewoners op het complex in gevaar brengt.  

 • Als je je woning verlaat, sluit dan ALLE ramen, deuren en gordijnen. Zodat er geen zicht is op waardevolle bezittingen.

 • Als je medebewoners op het complex hebt die bovenstaande regels niet in acht nemen, spreek hem of haar erop aan want het is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid en veiligheid!
   
Veiligheid buiten de accommodatie en of het complex

 • Buitenshuis zijn er ook aandachtspunten om je veiligheid te waarborgen. Neem de onderstaande veiligheidstips in acht om niet in de problemen te komen.

 • Geef nooit zomaar aan vreemden je gegevens (naam/adres/telefoon etc).

 • Zet geen (adres)gegevens op sleutelhangers of elders in je tas.

 • Pas op met sleutels waar een autosensor/alarmknop aanzit ; stel dat je sleutel kwijtraakt of wordt gestolen, is het vrij makkelijk om jouw auto te vinden.

 • Ga ’s avonds laat nooit lopend terug naar huis, ook al is het dichtbij en/of ben je met meerdere mensen. Neem dan een taxi. 
   
 • Als je wordt thuisgebracht, laat de thuisbrenger wachten totdat je binnen bent en je het hekwerk of de deur hebt afgesloten.

 • Ga niet ’s avonds pinnen – op veel plaatsen kun je ter plekke gewoon met pinpas betalen.

 • Neem buiten bekenden en je huisgenoten geen lifters mee.

 • Let er op dat je na het stappen niet op weg naar huis wordt gevolgd. Dit is een relatief veel voorkomend probleem. Na een avondje stappen ben jij niet meer op je scherpst maar de 'overvaller' wel. Waar je woont maakt niet uit want ze volgen je tot aan huis en of elders waar je stopt om je vervolgens te ontdoen van je persoonlijke bezittingen. Kijk zo nu en dan eens achterom en als je het gevoel hebt dat je wordt gevolgd dan rij je naar het dichtstbijzijnde politiebureau of terug naar de plaats waar je vandaan kwam en waar meerdere mensen aanwezig zijn.
   
Veiligheid in het verkeer

 • De verkeersregels op Curaçao zijn iets anders dan op de Nederlandse wegen. Neem de onderstaande veiligheidstips in het verkeer in acht om je met de auto of scooter veilig voort te bewegen.
   
 • Op rotondes heb je op Curaçao NIET per definitie voorrang. Dit verschilt per situatie – de verkeersborden dan wel haaientanden geven de  verkeerssituatie aan.

 • Op een GELIJKWAARDIGE t-splitsing heeft recht doorgaand verkeer voorrang mits anders wordt aangegeven door verkeersborden of haaientanden op de weg.

 • Inhalen van een voertuig gebeurt zowel rechts als links.

 • Met alcohol op achter het stuur is NIET toegestaan. Er is weinig tot geen controle op dus het gebeurt helaas wel! Let, zeker 's avonds op je medeweggebruikers.

 • Huur je een auto? Kijk na of de auto WA verzekerd is en maak goede afspraken bij het veroorzaken van schade.

 • Laat geen waardevolle spullen in de auto achter; geen tas, geld, zonnebril etc. wat wellicht voor jou niet van waarde is, kan voor een ander heel gewild zijn!